Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Zuzanny Koziary | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Zuzanny Koziary

1 December 2023 14:30 - 16:15

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Zuzanny Koziary

Tytuł rozprawy: „Ocena wpływu pokarmowych kwasów nukleinowych i ich komponentów na replikacyjną i naprawczą syntezę DNA w modelach komórek ludzkiego układu pokarmowego”

Obrona odbędzie się 01 grudnia 2023 o godzinie 14:30 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz (Politechnika Łódzka), dr hab. Jarosław Paluszczak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), dr hab. inż. Aleksander Siger (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 24.11.2023.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C