Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Czekajło | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Czekajło

1 December 2023 13:15 - 15:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Marcina Czekajło

Tytuł rozprawy: „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie prototypowej instalacji katodowej klasyfikatora dwuzwojowego”

Obrona odbędzie się 01 grudnia 2023 o godzinie 13:15 w budynku nr 5 (Chemia A), w sali 119 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie stacjonarnej.

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Żakowski (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Banaś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica), prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Wojciech Jurczak (Akademia Marynarki Wojennej)

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna
dr hab. inż. Jacek Gębicki

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/inzynieria-chemiczna

Adres wydarzenia

Chemia A, sala 119