Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Iglińskiego | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Iglińskiego

7 December 2023 13:30 - 15:15

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Piotra Iglińskiego

Tytuł rozprawy: „Zaprojektowanie oraz uruchomienie na platformie wydobywczej Baltic Beta kompleksowego systemu zabezpieczającego całość konstrukcji nóg przed korozją”

Obrona odbędzie się 07 grudnia 2023 o godzinie 13:30 w Audytorium 1.4 (budynek Chemii C) Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Żakowski (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Halina Krawiec (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica), dr hab. inż. Lidia Adamczyk (Politechnika Częstochowska), dr hab. Agnieszka Chylewska (Uniwersytet Gdański)

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna
dr hab. inż. Jacek Gębicki

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/inzynieria-chemiczna

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 30.11.2023.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C