Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Drozdy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Drozdy

8 December 2023 14:00 - 15:45

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Michała Drozdy

Tytuł rozprawy: „Selekcja systemów powłokowych do ochrony przed korozją urządzeń w warunkach występowania narażeń mechanicznych i wibracji”

Obrona odbędzie się 08 grudnia 2023 o godzinie 14:00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie stacjonarnej.

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Miszczyk (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Halina Krawiec (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica), dr hab. inż. Krystyna Giza (Politechnika Częstochowska), dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz (Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników)

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna
dr hab. inż. Jacek Gębicki

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/inzynieria-chemiczna

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C