Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Mazura | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Mazura

8 December 2023 11:15 - 13:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Roberta Mazura

Tytuł rozprawy: „Bezobsługowy system monitorowania korozji w wodnych instalacjach technicznych”

Obrona odbędzie się 08 grudnia 2023 o godzinie 11:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie stacjonarnej.

Promotor: dr hab. inż. Juliusz Orlikowski (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Halina Krawiec (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica), prof. dr hab. inż. Bogusław Pierożyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł (Politechnika Wrocławska)

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna
dr hab. inż. Jacek Gębicki

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/inzynieria-chemiczna

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C