Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Brankiewicz | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Brankiewicz

19 December 2023 09:15 - 11:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Wioletty Brankiewicz

Tytuł rozprawy: „Evaluation and cellular responses of modulators of TRF1/TRF2 protein’s function as potential anticancer drugs interfering with telomeric shelterin’s function”

Obrona odbędzie się 19 grudnia 2023 o godzinie 9:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (Politechnika Gdańska)
Promotor: dr hab. n. med. Marek Drab (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN)

Recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Król (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), prof. dr hab. Robert Musioł (Uniwersytet Śląski), dr hab. Grażyna Mosieniak (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 12.12.2023.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C