Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Wojewódki | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Wojewódki

5 December 2023 09:00 - 10:45

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Doroty Wojewódki

Tytuł rozprawy: „Asfalteny jako fazy stacjonarne w chromatografii cieczowej w normalnych układach faz”

Obrona odbędzie się 05 grudnia 2023 o godzinie 9:00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. Joanna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Magda Caban (Uniwersytet Gdański)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 28.11.2023.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C