Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Nowaka | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Nowaka

8 December 2023 08:15 - 10:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Michała Nowaka

Tytuł rozprawy: „Rozszczepialne koniugaty lipid:antymetabolit o działaniu przeciwdrobnoustrojowym: projektowanie, synteza i ocena właściwości biologicznych”

Obrona odbędzie się 08 grudnia 2023 o godzinie 8:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Milewska (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Skwarecki (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), prof. dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Aneta Szymańska (Uniwersytet Gdański)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 01.12.2023.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C