Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kai Kalinowskiej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kai Kalinowskiej

12 January 2024 09:15 - 11:45

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Kai Kalinowskiej

Tytuł rozprawy: „Development of novel smartphone based methods of wine quality assessment”

Obrona odbędzie się 12 stycznia 2024 o godzinie 9:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Marek Tobiszewski (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Majcher (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr hab. Joanna Kozak (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Jolanta Kumirska (Uniwersytet Gdański)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 05.01.2024.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C