Agathony 2024 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Agathony 2024

22 March 2024 11:15 - 13:15

Agathony to gala wręczenia nagród dla wybitnych pracowników Wydziału Chemicznego.

Agathony możemy interpretować na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, słowo agathôn jest pochodzenia greckiego i oznacza „dobro”. O jakie jednak dobro chodzi? Otóż chodzi nam o Dobro pisane z wielkiej litery, które stanowiło najwyższą Ideę w filozofii Platona. W dialogu „Eutydema” Platon – ustami Sokratesa – będzie starał się wykazać, że jedynym autentycznym dobrem, z którym mamy styczność na tym świecie, jest mądrość.

Nasze „Agathony” to zatem symboliczne dobra, które chcemy wręczyć tym, którzy w sposób szczególny są agathôs – czyli dobrzy w tym, co robią. I mądrzy.

I tak Wydział Chemiczny przyzna swoim wyróżniającym się pracownikom szereg nagród: nagrodę za wyróżniającą się działalność dydaktyczną im. prof. Włodzimierza Rodziewicza, która jest wręczana od 2000 roku w latach parzystych, nagrodę im. prof. Jacka Namieśnika za wyjątkową działalność o charakterze pro-rozwojowym na rzecz Wydziału Chemicznego, która została ustanowiona całkiem niedawno, bo w 2020 roku, nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe: im. Emila Tasznera przyznawaną za najlepszą publikację, im. Ernesta Syma dla młodego pracownika nauki za najlepsze publikacje w kategorii BIO, CHEM i TECH, nagrodę im. Tadeusza Pompowskiego za wybitne osiągnięcia technologiczne, mające duży wpływ społeczny oraz Złoty Laur Wydziału Chemicznego dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim za wyjątkową działalność na rzecz Wydziału Chemicznego.

Będą również wręczane czeki dydaktyczne uprawniające do obniżki pensum, będące uhonorowaniem wyróżniającej się pracy pracowników Wydziału Chemicznego. 

Agathony to wyjątkowa uroczystość (stąd nazwa gala) organizowana w wyjątkowym miejscu (jakim jest dziedziniec Heweliusza) celem uhonorowania wyjątkowych pracowników Wydziału Chemicznego.

Adres wydarzenia

Dziedziniec Heweliusza, Gmach Główny PG