Uroczystość nadania imienia Audytorium Chemicznemu | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Uroczystość nadania imienia Audytorium Chemicznemu

12 April 2024 12:15 - 15:00

Uroczystość nadania imienia Audytorium Chemicznemu (Audytorium Chemiczne im. Jacka Namieśnika) połączona z debatą naukową „Analityko - Quo Vadis?”.

Uroczystość z okazji 5 rocznicy śmierci prof. J. Namieśnika (WCh)

Wydarzenie poświęcone obchodom 5 rocznicy śmierci prof. Jacka Namieśnika, wieloletniego Kierownika Katedry Chemii Analitycznej, Dziekana Wydziału Chemicznego i Rektora Politechniki Gdańskiej, twórcy metod analitycznych.

Wykłady wygłoszą profesor dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, wybitny specjalista z dziedziny ochrony środowiska, profesor dr hab. Michał Markuszewski - Prorektor ds Nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego a jednocześnie wybitny specjalista w zakresie nauk farmaceutycznych oraz profesor dr hab. inż. Piotr Konieczka - specjalizujący się w metrologii chemicznej, uczeń ŚP Jacka Namieśnika, kierownik Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Adres wydarzenia

Audytorium Chemiczne, Chemia A