Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Laury Banaszkiewicz | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Laury Banaszkiewicz

16 February 2024 10:15 - 12:45

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Laury Banaszkiewicz

Tytuł rozprawy: „Analityka związków z grupy benzodiazepin i podobnie działających w toksykologii klinicznej i sądowej”

Obrona odbędzie się 16 lutego 2024 o godzinie 10:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczy: dr inż. Mateusz Woźniak (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Suder (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków), dr hab. Piotr Adamowicz (Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna, Kraków), dr hab. Michał Woźniakiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 09.02.2024.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C