Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jolanty Kuleszy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jolanty Kuleszy

23 February 2024 12:15 - 14:45

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Jolanty Kuleszy

Tytuł rozprawy: „Comparison of 2D and 3D culture models in the studies of the biological response induced by unsymmetrical bisacridines in cancer cells”

Obrona odbędzie się 23 lutego 2024 o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. Ewa Augustin (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Bielawska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Elżbieta Kierzek (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 06.02.2024.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C