Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Malwiny Momotko | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Malwiny Momotko

8 March 2024 12:15 - 14:45

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Malwiny Momotko

Tytuł rozprawy: „Badania nad zastosowaniem cieczy głęboko eutektycznych (ang. Deep Eutectic Solvents, DESs) jako faz stacjonarnych do chromatografii gazowej”

Obrona odbędzie się 08 marca 2024 o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Justyna Łuczak (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr hab. inż. Filip Ciesielczyk (Politechnika Poznańska), dr hab. Marek Gołębiowski (Uniwersytet Gdański)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 01.03.2024.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C