Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Dulko | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Dulko

1 March 2024 11:15 - 13:45

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Doroty Dulko

Tytuł rozprawy: „Application of human bile salts for in vitro digestion models”

Obrona odbędzie się 01 marca 2024 o godzinie 11:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Adam Macierzanka (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Langer (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Marek Aljewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 23.02.2024.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C