Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Malinowskiej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Malinowskiej

8 March 2024 09:15 - 11:45

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Izabeli Malinowskiej

Tytuł rozprawy: „Nanomateriały o właściwościach magnetycznych, fotokatalitycznych, biobójczych”

Obrona odbędzie się 08 marca 2024 o godzinie 9:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marta Gmurek (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. inż. Magdalena Janus (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), dr hab. inż. Filip Ciesielczyk (Politechnika Poznańska)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 01.03.2024.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C