Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Wiśniewskiego | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Wiśniewskiego

22 March 2024 14:15 - 16:45

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Piotra Wiśniewskiego

Tytuł rozprawy: „Zastosowanie cieczy jonowych do rozdziału i usuwania zanieczyszczeń z petrochemicznych strumieni procesowych ”

Obrona odbędzie się 22 marca 2024 o godzinie 14:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie stacjonarnej.

Promotor: dr hab. inż. Justyna Łuczak (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Anna Chrobok (Politechnika Śląska), dr hab. inż. Katarzyna Materna (Politechnika Poznańska), dr hab. inż. Andrzej Marciniak (Politechnika Warszawska)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C