Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Siedzielnik | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Siedzielnik

24 May 2024 10:00 - 12:30

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Magdaleny Siedzielnik

Tytuł rozprawy: „Reakcje imin, pochodnych o-waniliny z solami niklu(II) i kobaltu(II): badania strukturalne i spektroskopowe produktów”

Obrona odbędzie się 24 maja 2024 o godzinie 10:00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Anna Dołęga (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Iwona Łakomska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. dr hab. Artur Krężel (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Dagmara Jacewicz (Uniwersytet Gdański)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 17.05.2024.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C