Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Grzegórskiej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Grzegórskiej

28 May 2024 11:15 - 13:45

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Anny Grzegórskiej

Tytuł rozprawy: „Projektowanie, synteza i charakterystyka fotokatalizatorów nowej generacji na bazie związku Ti3C2Tx do usuwania aktywnych substancji farmaceutycznych”

Obrona odbędzie się 28 maja 2024 o godzinie 11:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Violetta Patroniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska-Jóźwik (Politechnika Łódzka), dr hab. inż. Ewelina Kusiak-Nejman (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 21.05.2024.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C