Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Jurasza | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Jurasza

26 June 2024 12:00 - 14:30

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Jakuba Jurasza

Tytuł rozprawy: „Właściwości molekularne białka transportowego - EmrE - badania poprzez symulację dynamiki molekularnej”

Obrona odbędzie się 26 czerwca 2024 o godzinie 12:00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczy: dr inż. Miłosz Wieczór (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr Marco Mor (University of Parma), dr hab. Stanisław Ołdziej (Uniwersytet Gdański-Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Krzysztof Murzyn (Uniwersytet Jagielloński)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 19.06.2024.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C