Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Szulc | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Szulc

11 July 2024 11:00 - 13:30

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Pauliny Szulc

Tytuł rozprawy: „Właściwości i potencjalne zastosowania azobenzokoron: hydroksyazobenzokorony”

Obrona odbędzie się 11 lipca 2024 o godzinie 11:00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Iwona Łakomska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr hab. Agnieszka Chylewska (Uniwersytet Gdański), dr hab. Marlena Gryl (Uniwersytet Jagielloński)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 04.07.2024.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C