Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sarath Pampyil Sasikumar | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sarath Pampyil Sasikumar

15 July 2024 12:00 - 14:30

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. Sarath Pampyil Sasikumar

Tytuł rozprawy: „Graphene-based Silicone Rubber Nanocomposites: Preparation, Characterization and Properties”

Obrona odbędzie się 15 lipca 2024 o godzinie 12:00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczy: dr Soney C. George (Amal Jyothi College of Engineering, Indie)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Konrad Szustakiewicz (Politechnika Wrocławska)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 08.07.2024.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C