Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Szymona Dudziaka | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Szymona Dudziaka

10 July 2024 09:15 - 11:45

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Szymona Dudziaka

Tytuł rozprawy: „Crystal facet effects in photocatalytic degradation of organic pollutants over anatase TiO2

Obrona odbędzie się 10 lipca 2024 o godzinie 9:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Beata Tryba (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), prof. dr hab. Wojciech Macyk (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr Hynd Remita (Paris-Saclay University)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 02.07.2024.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C