Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Błażeja Galińskiego | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Błażeja Galińskiego

10 July 2024 13:00 - 15:30

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Błażeja Galińskiego

Tytuł rozprawy: „Chromogeniczne pochodne azoli jako składniki warstw receptorowych czujników optycznych”

Obrona odbędzie się 10 lipca 2024 o godzinie 13:00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej), prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Radosław Pankiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 03.07.2024.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C