Komitet organizacyjny Komitet organizacyjny

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
dr inż. Ewa Głowińska
dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska
dr hab. inż. Krzysztof Żakowski
dr hab. inż. Sławomir Makowiec
prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki
prof. dr hab. inż. Marek Biziuk
dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski