Zjazd Rocznika 1971 z okazji 50-lecia ukończenia studiów | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-11

Zjazd Rocznika 1971 z okazji 50-lecia ukończenia studiów

Uczestnicy zjazdu absolwentów Wydziału Chemicznego PG rocznik 1971

Dnia 27.09 odbył się kolejny, VI Zjazd Absolwentów rocznika 1971. Tym razem było to spotkanie z okazji 50-lecia ukończenia studiów na Wydziale Chemicznym. Udało się zebrać prawie 50 osób (na 143 absolwentów tego rocznika). Spotkanie rozpoczęło się w Auli PG w obecności Pana Prorektora ds. Nauki, Prof. Sławomira Milewskiego oraz Pani Dziekan Prof. Agaty Kot-Wasik. Prowadzący spotkanie, Prof. Ryszard Andruszkiewicz, powitał zebranych oraz zaproszonych gości, wśród których były przedstawicielki dawnej kadry akademickiej w osobach pani prof. Bożeny vel Krystyny Mędrzyckiej oraz pani dr Elżbiety Jereczek-Wawer. Prof. Andruszkiewicz przypomniał historyczne wydarzenia jakie były udziałem tego rocznika, ciekawostki z życia studenckiego i przedstawił dalsze losy niektórych absolwentów.

Następnie Pan Prorektor w obecności Pani Dziekan wręczyli absolwentom medale i dyplomy pamiątkowe PG. Wśród absolwentów rocznika 1971 znajduje się lub znajdowało: 7 profesorów tytularnych (R. Andruszkiewicz, J. Hupka, W. Neugebauer, H. Obarska-Pempkowiak, J. Pempkowiak, B. Walna i A. Zieliński) w tym jeden członek rzeczywisty PAN (J. Pempkowiak), jeden profesor z uczelni amerykańskiej (A. Przyjazny), 7 doktorów habilitowanych i 10 doktorów. Wielu absolwentów znalazło swoje miejsce za granicą. Najwięcej w USA – 8 osób oraz 2 osoby w Kanadzie. W albumie zatytułowanym „Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie chemii”, w rozdziale zatytułowanym "Absolwenci zasłużeni dla nauki i technologii", znajdują się biogramy aż czterech absolwentów rocznika 1971 (na 30 osób tam wymienionych). Po części oficjalnej zebrani przeszli do Sali Senatu, następnie na schody Gmachu Głównego gdzie wykonano pamiątkowe zdjęcia. Wizyty w wydziałowych katedrach stanowiły zakończenie oficjalnych obchodów.

Popołudniowe spotkanie w restauracji Nowosopockiej oraz bankiet w hotelu Eureka wypełniły wspomnienia i powrót do czasów już minionych. Spotkanie przygotowali, jak zwykle, Ryszard Andruszkiewicz i Bogdan Andrzej Chachulski.

231 wyświetleń