Wydziałowe zjazdy absolwentów organizowane są z inicjatywy absolwentów przy współpracy z Wydziałem i Stowarzyszeniem Absolwentów PG. Wydarzenia jubileuszowe tj. 50-lecie ukończenia edukacji organizowane są z udziałem władz uczelni a ich uczestnicy otrzymują dyplomy pamiątkowe i medale. W ramach naszej działalności wspieramy organizację zjazdów, promujemy wydarzenia wśród absolwentów i członków SAPG, udostępniamy pomieszczenia akademickie. Aby zgłosić zjazd należy wypełnić formularz bądź skontaktować się bezpośrednio z Pełnomocnikiem dziekana ds. absolwentów.

Zgłoś zjazd absolwentów

Zostań z nami w kontakcie. Będziemy Ciebie informować o organizowanych zjazdach a także o działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Politechniki Gdańskiej.

Wprowadź swoje dane