Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Inal Bakhytkyzy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-08

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Inal Bakhytkyzy

Okładka rozprawy doktorskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Inal Bakhytkyzy

Tytuł rozprawy: „New sample preparation methods for foodomics based on dispersive micro solid phase extraction and RP-Q-TOF-MS”.
 

Obrona odbędzie się 12 stycznia o godzinie 13:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.
 

Promotor: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (Politechnika Gdańska)

Promotor pomocniczy: dr inż. Weronika Hewelt-Belka (Politechnika Gdańska)

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie

18 wyświetleń