W dniu 14.04.2019, w godzinach porannych, zmarł nagle Nasz Szef – Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. Nauczyciel i Mistrz wielu z Nas. Człowiek całkowicie poświęcony swojej pasji, którą bez wątpienia była nauka.
Od 1995 roku Kierownik Naszej Katedry. Tworzył i rozwijał ją z wielkim zaangażowaniem i sercem. To teraz największa Katedra Chemii Analitycznej w Polsce. Wykształcił liczne grono doktorów, z których część uzyskała stopień doktora habilitowanego a kilkoro tytuł profesora.
Dla wielu z Nas był Przyjacielem.
Szefie, Jacku… odczuwamy ogromną stratę i brak Ciebie. Spoczywaj w pokoju.

 

p.o. Kierownika Katedry Chemii Analitycznej

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

Budynek A Wydziału Chemicznego (budynek 6), pokój 236 D

tel. 48 58 347 21 10     e-mail: piotr.konieczka@pg.edu.pl

 

Sekretariat

mgr inż. Patrycja Szpinek

Budynek A Wydziału Chemicznego (budynek 6), pokój 234

tel. 48 58 347 19 10     e-mail: patrycja.szpinek@pg.edu.pl

 

Serdecznie witamy na stronie Katedry Chemii Analitycznej

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności naukowej naszej Katedry, informacje o pracownikach, materiały dydaktyczne dla studentów, jak również wiadomości bieżące. Katedra prowadzi wszechstronne badania w zakresie: analityki zanieczyszczeń środowiska, analizy próbek biologicznych, analityki surowców i żywności, analityki toksykologicznej i kryminalistycznej, przygotowania próbek do analizy, metrologii i technik chemometrycznych. Zagadnienia te związane są bezpośrednio z rozwojem takich dyscyplin naukowych, jak: ochrona i monitoring środowiska, analityka chemiczna, które realizowane są na Wydziale Chemicznym. 

Aktualności
Publikacje
Szkolenia
Studenci

 

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.