Katedra Chemii Analitycznej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Chemii Analitycznej

Serdecznie witamy na stronie Katedry Chemii Analitycznej

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności naukowej naszej Katedry, informacje o pracownikach, materiały dydaktyczne dla studentów, jak również wiadomości bieżące. Katedra prowadzi wszechstronne badania w zakresie: analityki zanieczyszczeń środowiska, analizy próbek biologicznych, analityki surowców i żywności, analityki toksykologicznej i kryminalistycznej, przygotowania próbek do analizy, metrologii i technik chemometrycznych.

Szczególnie zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu obrazującego charakterystykę zaplecza dydaktycznego Naszej Katedry, opracowanego przez Naszych Pracowników i Doktorantów.

Aktualności

 • 2023-08-21

  Konkursy na stanowisko doktoranta/stypendysty oraz student/stypendysta w ramach projektu OPUS-22

  Stypendysta - Doktorant Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Nazwa stanowiska: Stypendysta /doktorant Termin składania ofert: 10 września 2023, 00:00 Forma składania ofert: e-mail Warunki zatrudnienia: • Umowa o stypendium doktoranckie na rok z możliwością przedłużenia na czas trwania projektu, w pełnym wymiarze godzin (czas trwania projektu 36...

 • 2023-07-17

  Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców dla naszej Doktorantki

  W dniu 29 czerwca 2023 r. – spośród wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendia 230 młodym naukowcom, reprezentującym 51 dyscyplin naukowych i artystycznych, w tym 37 doktorantom. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jedną ze stypendystek została nasza Doktorantka mgr inż. Kaja Kalinowska...

 • 2023-07-17

  Laureaci nagród w Konkursie Komitetu Chemii Analitycznej PAN w roku 2023

  Komitet Chemii Analitycznej PAN corocznie ustanawia nagrody za prace doktorskie z dziedziny chemii analitycznej. W roku 2023 laureatami konkursu zostali: Dr inż. Marta Glinka – nagroda firmy Perlan Technologies w kategorii: za najlepszą pracę związaną z rozwojem technik rozdzielania, za pracę doktorską zatytułowaną: „Application of liquid chromatography for the...

 • 2023-03-07

  Prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska członkiem Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026

    Prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska w dniu 21.02.2023 r. została członkiem Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026 (uchwała Prezydium PAN nr 9/2023 z dnia 21.02.2023 w sprawie powołania członków komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026). Komitet Badań Polarnych przy Prezydium PAN ma funkcję...

 • 2023-01-12

  Nominacja do tytułu Osobowość roku 2022

  Nominacja przez Kolegium Redakcyjne "Dziennika Bałtyckiego" do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii Nauka. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że dr inż. Monika Śmiełowska została nominowana przez Kolegium Redakcyjne "Dziennika Bałtyckiego" do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii Nauka. List potwierdzający przyznanie nominacji można zobaczyć...

 • 2022-12-16

  Nagroda Prezesa Rady Ministrów 2022

  Nagroda Prezesa Rady Ministrów 2022 dla dr inż. Moniki Śmiełowskiej Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza była doktorantka, Pani dr inż. Monika Śmiełowska została Laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2022 za rok 2021 w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska. Tytuł rozprawy: New solutions in the analytics of polybrominated diphenyl...

 • 2022-11-24

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Potapowicz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Potapowicz Tytuł rozprawy: „Investigation on environmental chemistry changes in the Antarctic Special Management Area (ASMA 1): King George Island, South Shetlands Islands”.   Obrona odbędzie się 09 grudnia o godzinie 10:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie...

 • 2022-11-03

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Glinki

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Glinki Tytuł rozprawy: „Application of liquid chromatography for the determination of aminoglycoside antibiotics and the development of polymer-based drug delivery systems for their controlled release”.   Obrona odbędzie się 22 listopada 2022 o godzinie 12:30 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego...