Kierownik

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Budynek A Wydziału Chemicznego (budynek 6), pokój 237

tel. 48 58 347 10 10     e-mail: jacek.namiesnik@pg.edu.pl

 

Sekretariat

mgr inż. Patrycja Szpinek

Budynek A Wydziału Chemicznego (budynek 6), pokój 234

tel. 48 58 347 19 10     e-mail: patrycja.szpinek@pg.edu.pl

 

Serdecznie witamy na stronie Katedry Chemii Analitycznej

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności naukowej naszej Katedry, informacje o pracownikach, materiały dydaktyczne dla studentów, jak również wiadomości bieżące. Katedra prowadzi wszechstronne badania w zakresie: analityki zanieczyszczeń środowiska, analizy próbek biologicznych, analityki surowców i żywności, analityki toksykologicznej i kryminalistycznej, przygotowania próbek do analizy, metrologii i technik chemometrycznych. Zagadnienia te związane są bezpośrednio z rozwojem takich dyscyplin naukowych, jak: ochrona i monitoring środowiska, analityka chemiczna, które realizowane są na Wydziale Chemicznym. 

Aktualności
Nauka
Szkolenia
Studenci

Nagroda Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Wybitny dorobek naukowy prof. Jacka Namieśnika został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku...

Stopnie Stopnie i tytuły naukowe

Stopnie i tytuły naukowe

Z przyjemością informujemy, że w dniu 11.07.2017 dr inż. Marek Tobiszewski uzyskał tytuł naukowy doktora...

 

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.