Katedra Chemii Analitycznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk, Polska

Telefon:
+48 58 347-21-10
+48 58 347-10-10
Fax: 
+48 58 347-26-94
e-mail: chemanal@pg.edu.pl

                                                                                                                                      fot. K. Krzempek

Zobacz dojście do naszego budynku na Planie Kampusu PG