Dydaktyka | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka

Informacje o programach zajęć, warunkach zaliczenia, a także materiały dodatkowe znajdują się na platformie eNauczanie na stronach wskazanych w karcie danego przedmiotu.

Pracownicy i Doktoranci Naszej Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na kilku kierunkach studiów w zakresie następujących zagadnień:

 • Analityka zanieczyszczeń środowiska

 • Analiza elementarna

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia

 • Chromatografia cieczowa

 • Chromatografia gazowa

 • Chromatografia jonowa

 • Elektrochemia

 • Metody spektroskopowe

 • Metody wolumetryczne 

 • Podstawy chemii analitycznej  

 • Przygotowanie próbek do analizy  

 • Walidacja procedur analitycznych

 • Techniki elektromigracyjne

 • Użytkowanie komputerów

 • Wstęp do wiedzy o środowisku