Informacje o programach zajęć, warunkach zaliczenia, a także materiały dodatkowe znajdują się na platformie eNauczanie na stronach wskazanych w karcie danego przedmiotu.

Pytania na egzaminy dyplomowe (I i II stopnia) - pytania specjalizacyjne dla kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Analityka Techniczna i Przemysłowa (ATiP)

OBLICZENIA W CHEMII ANALITYCZNE - Skrypt
Skrypt w wersji elektronicznej - obliczenia w chemii analitycznej (pdf, 1.15MB)

Laboratorium z Klasycznej Chemii Analitycznej dla kierunku CHEMIA

Laboratorium z Klasycznej Chemii Analitycznej dla kierunku BIOTECHNOLOGIA
Skrypt w wersji elektronicznej dla kierunku Biotechnologia (pdf, 1.11MB)

Laboratorium z Klasycznej Chemii Analitycznej dla kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Pracownicy i Doktoranci Naszej Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na kilku kierunkach studiów w zakresie następujących zagadnień:

 • Analityka zanieczyszczeń środowiska

 • Analiza elementarna

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia

 • Chromatografia cieczowa

 • Chromatografia gazowa

 • Chromatografia jonowa

 • Elektrochemia

 • Metody spektroskopowe

 • Metody wolumetryczne 

 • Podstawy chemii analitycznej  

 • Przygotowanie próbek do analizy  

 • Walidacja procedur analitycznych

 • Techniki elektromigracyjne

 • Użytkowanie komputerów

 • Wstęp do wiedzy o środowisku