Dydaktyka | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka

Pracownicy i Doktoranci Naszej Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na kilku kierunkach studiów w zakresie następujących zagadnień:

 • Analityka zanieczyszczeń środowiska

 • Analiza elementarna

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia

 • Chromatografia cieczowa

 • Chromatografia gazowa

 • Chromatografia jonowa

 • Elektrochemia

 • Materiały dydaktyczne - prof. P. Konieczka

 • Materiały dydaktyczne - prof. A. Wasik

 • Metody spektroskopowe

 • Metody wolumetryczne 

 • Podstawy chemii analitycznej  

 • Przygotowanie próbek do analizy  

 • Walidacja procedur analitycznych

 • Techniki elektromigracyjne

 • Użytkowanie komputerów

 • Wstęp do wiedzy o środowisku