Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Kai Kalinowskiej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-08

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Kai Kalinowskiej

Okładka rozprawy doktorskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Kai Kalinowskiej

Tytuł rozprawy: „Development of novel smartphone based methods of wine quality assessment”.
 

Obrona odbędzie się 12 stycznia o godzinie 09:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.
 

Promotor: dr hab. inż. Marek Tobiszewski, prof. uczelni
 

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie

26 wyświetleń