Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Laury Banaszkiewicz | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-26

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Laury Banaszkiewicz

przykład okładki

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej  mgr inż. Laury Banaszkiewicz

Tytuł rozprawy: „Analityka związków z grupy benzodiazepin i podobnie działających w toksykologii klinicznej i sądowej”.
 

Obrona odbędzie się 16 lutego o godzinie 10:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.
 

Promotor: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (Politechnika Gdańska)

Promotor pomocniczy: dr inż. Mateusz Woźniak (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

18 wyświetleń