Agathony 2024 rozdane | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-25

Agathony 2024 rozdane

Agathony

Dnia 22.03.2024 na Dziedzińcu Heweliusza odbyła się uroczystość AGATHONY, poświęcona nagrodzeniu osób zasłużonych dla Wydziału Chemicznego PG.

Nagrodę Złoty Laur Wydziału Chemicznego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za wyjątkową działalność na rzecz Wydziału Chemicznego otrzymała Pani mgr inż. Elżbieta Szyc. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez Kolegium dziekańskie na podstawie nadesłanych wniosków, uzasadniających ponadprzeciętną, wykraczającą poza zakres obowiązków, działalność osoby, gotowość do współdziałania i niezawodność.

Nagrodę im. Zofii i Włodzimierza Libusiów w kategorii CHEM dla młodego naukowca za osiągnięcia naukowe będące publikacją naukową opublikowaną w czasopiśmie o najwyższym IF w roku 2023 otrzymała dr inż. Natalia Jatkowska.

Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

71 wyświetleń