Projekt HarSval - Bilateral initiative aiming at Harmonisation of the Svalbard cooperation | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-15

Projekt HarSval - Bilateral initiative aiming at Harmonisation of the Svalbard cooperation

logo

Tytuł projektu: Bilateral initiative aiming at Harmonisation of the Svalbard cooperation (HarSval)

Kierownik projektu: dr Dariusz Ignatiuk, Uniwersytet Śląski
Kierownik projektu na Politechnice Gdańskiej: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny
Źródło finansowania: EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021 // EEA and Norway Grants („Granty norweskie”); #EEAGrants
Suma finansowania: 1,58 mln EUR

Kwota finansowania przypisana Politechnice Gdańskiej: 58 tys. EUR
Okres realizacji: marzec 2024 – luty 2025
Konsorcjum projektowe: 11 jednostek naukowych z całej Polski, prowadzących od wielu lat badania polarne na Svalbardzie, oraz 14 jednostek naukowych z Norwegii.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Projekt HarSval (Bilateral initiative aiming at Harmonisation of the Svalbard cooperation, [tłumaczenie PL: Inicjatywa bilateralna w celu harmonizacji współpracy svalbardzkiej]) został zainicjowany przez Polskie Konsorcjum Polarne w celu zbudowania nowych zespołów badawczych polsko-norweskich, które podejmą się realizacji badań naukowych odpowiadających współczesnym wyzwaniom wspólnej pracy na rzecz zielonej, konkurencyjnej i inkluzywnej Europy, w obliczu nasilających się problemów wynikających ze zmian klimatu wywołanych przez człowieka. Będzie w nim uczestniczyło 11 uniwersytetów i instytutów naukowych z Polski i 14 z Norwegii, często o wieloletniej tradycji badań polarnych.
Działania zostały sfinansowane ze środków Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021, predefiniowana inicjatywa dwustronna nr: 2023/43/7/ST10/00001

15 wyświetleń