Komputerowa Biofizyka Molekularna | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Komputerowa Biofizyka Molekularna
 
Stanowimy dynamicznie rozwijający się zespół młodych naukowców skupionych na badaniu molekularnych mechanizmów i sił napędowych procesów o istotnym znaczeniu biologicznym. Do rozwiązywania problemów badawczych wykorzystujemy symulacje oparte na modelach molekularnych, jak również multidyscyplinarną wiedzę z pogranicza chemii, fizyki, biologii i informatyki. W pracy naukowej staramy się budować atmosferę kreatywności i dociekliwości opartą na otwartej wymianie myśli, pomysłów i wiedzy.

W naszych badaniach, opartych o metody

  • symulacji klasycznej i kwantowochemicznej (ab initio) dynamiki molekularnej,
  • obliczania i dekompozycji energii swobodnej oddziaływań molekularnych w oparciu o mechanikę statystyczną,
  • analizy danych numerycznych (data science)

zajmujemy się zagadnieniami:

  • zmian konformacyjnych i transmisji energii mechanicznej w białkach;
  • specyficzności oddziaływań między cząsteczkami w układach białko-DNA, białko-ligand, białko-białko, m.in. w kontekście racjonalnego projektowania leków;
  • wpływu środowiska błon lipidowych na stany konformacyjne, orientację, transport i oddziaływania molekuł istotnych biologicznie.

Ważną częścią naszej misji jest umożliwianie wejścia na ścieżkę profesjonalnego rozwoju naukowego od wczesnych lat studenckich. Tak więc jeśli czujesz, że studia nie stanowią dla Ciebie wyzwania i brakuje na nich wycieczek w świat zaawansowanej nauki, zapytaj może to miejsce dla Ciebie!