Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 11.05.2022 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-10

Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 11.05.2022

logo

Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej,
które odbędzie się w środę 11 maja o godzinie 11:15 przez platformę MS Teams.

Wystąpienie pod tytułem:

"Synteza polimerów koordynacyjnych bogatych w pierwiastki grup głównych"

zaprezentuje

dr inż. Aleksandra Ziółkowska

Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej
udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a989f7572a54e47168434ce4c2263d566%40thread.tacv2/1646150743239?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22c1c89494-2a03-4b65-a85d-64cf609f6ca7%22%7d

20 wyświetleń