Katedra Chemii Nieorganicznej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Chemii Nieorganicznej

Chemia koordynacyjna

Aktualności

 • 2024-01-17

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 19.01.2024

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 19 stycznia o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Synteza i badanie reaktywności fosfanylofosfaalkenów" zaprezentuje dr hab. inż. Łukasz Ponikiewski Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w Seminarium Katedralnym jest...

 • 2024-01-11

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 12.01.2024

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 12 stycznia o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Oddziaływania halogenowe i pokrewne: niekowalencyjne czy kowalencyjne?" zaprezentuje Prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii...

 • 2024-01-04

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 05.01.2024

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 5 stycznia o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Projektowanie i synteza nowych układów luminescencyjnych na bazie silanotiolanowych kompleksów cynku i kadmu z użyciem pochodnych pirazyny" zaprezentuje inż. Bartosz...

 • 2023-12-15

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 15.12.2023

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 15 grudnia o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Projektowanie materiałów katalitycznych na bazie jonów metali przejściowych z ligandami O,N,S-donorowymi oraz ich zastosowanie w procesach oligo- i polimeryzacji olefin" zaprezentuje dr...

 • 2023-12-06

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 08.12.2023

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 8 grudnia o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Hiszpańska przygoda z koniugatami kwasu foliowego i związkami typu PROTAC" zaprezentuje dr inż. Mateusz Daśko Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w...

 • 2023-11-30

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 01.12.2023

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 1 grudnia o godzinie 9:15 w sali 121a ChA. Wystąpienie pod tytułem: "ChatGPT w zadaniach z chemii ogólnej. Jak zadać pytanie, żeby znaleźć rozwiązanie?" zaprezentuje dr inż. Andrzej Okuniewski Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii...

 • 2023-11-22

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 24.11.2023

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 24 listopada o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Związki pierwiastków grup głównych z ligandami karbenowymi" zaprezentuje Pan Tomasz Wojnowski dyplomant dr hab. inż. Rafała Grubby Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii...

 • 2023-11-15

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 17.11.2023

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 17 listopada o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Tiazolo[5,4-d]tiazole jako nowe materiały w elektronice organicznej" zaprezentuje mgr inż. Karolina Gutmańska Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w Seminarium...