Chemia koordynacyjna

Aktualności

 • 2024-06-11

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 12.06.2024

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w środę 12 czerwca o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Właściwości strukturalne, spektralne i magnetyczne heteroleptycznych silanotiolanów kobaltu(II) z pochodnymi pirydyny i pirymidyny" zaprezentuje dr inż. Daria Kowalkowska-Zedler Dla...

 • 2024-06-04

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 05.06.2024

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w środę 5 czerwca o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Nowy typ kompleksów Ru(II) zawierających wiązanie C=P" zaprezentuje dr inż. Aleksandra Ziółkowska Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w Seminarium...

 • 2024-05-28

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 29.05.2024

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w środę 29 maja o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Structural considerations of thiazolothiazoles and bithiazoles: evaluating planar systems in the formation of complexes with d-block metals" zaprezentuje prof. dr hab. inż. Anna Dołęga Dla...

 • 2024-05-14

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 15.05.2024

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w środę 15 maja o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Koniugaty kwasu foliowego z inhibitorami sulfatazy steroidowej" zaprezentuje dr inż. Mateusz Daśko Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w Seminarium Katedralnym jest...

 • 2024-01-17

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 19.01.2024

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 19 stycznia o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Synteza i badanie reaktywności fosfanylofosfaalkenów" zaprezentuje dr hab. inż. Łukasz Ponikiewski Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w Seminarium Katedralnym jest...

 • 2024-01-11

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 12.01.2024

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 12 stycznia o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Oddziaływania halogenowe i pokrewne: niekowalencyjne czy kowalencyjne?" zaprezentuje Prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii...

 • 2024-01-04

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 05.01.2024

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 5 stycznia o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Projektowanie i synteza nowych układów luminescencyjnych na bazie silanotiolanowych kompleksów cynku i kadmu z użyciem pochodnych pirazyny" zaprezentuje inż. Bartosz...

 • 2023-12-15

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 15.12.2023

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 15 grudnia o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Projektowanie materiałów katalitycznych na bazie jonów metali przejściowych z ligandami O,N,S-donorowymi oraz ich zastosowanie w procesach oligo- i polimeryzacji olefin" zaprezentuje dr...