Dydaktyka | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka

 
Karty przedmiotów dostępne są poprzez portal MojaPG oraz znajdują na stronie informacyjnej ECTS.
Wyniki zaliczeń i egzaminów dostępne są poprzez portal MojaPG.
Informacje o programach zajęć, warunkach zaliczenia, a także materiały dodatkowe znajdują się na platformie eNauczanie na stronach wskazanych w karcie danego przedmiotu.