W zakładce badania znajdują się informacje o grupach badawczych i prowadzonych przez nie badaniach.
W zakładce aparatura badawcza znajdują się zdjęcia i opisy najważniejszych sprzętów znajdujących się w Katedrze Chemii Nieorganicznej. Znajdują się tu również informacje o zasadach korzystania z nich przez pracowników oraz sposobie wykonywania pomiarów dla osób z zewnątrz.