Katedra Chemii Nieorganicznej dysponuje Laboratorium Badań Strukturalnych wyposażonym w nowoczesną aparaturę badawczą zakupioną z projektów NCN oraz MNiSW:

  Dyfraktometr mono­krystaliczny

Dyfraktometr mono­krystaliczny

STOE IPDS 2T z płytą obrazującą z przystawką do termostatowania w zakresie 100-400 K

  Spektrometr NMR

Spektrometr NMR

Bruker Avance III HD 400 MHz z sondą BBFO 31P-15N oraz sondą trójkanałową TXI 1H/13C/31P

  Komora rękawicowa

Komora rękawicowa

LabmasterPro MBraun do pracy w warunkach bezwodnych i beztlenowych ze stanowiskiem mikroskopowym

  Spektrometr FT-IR

Spektrometr FT-IR

Nicolet iS50 z mikroskopem Continuμm Thermo Scientific Nicolet oraz przystawką ATR Quest Specac

  Spektrometr UV-Vis

Spektro­fotometr UV-Vis

Perkin Elmer Lambda 365+ do pomiarów w cieczy i w ciele stałym w zakresie 190-1100 nm z przystawką temperaturową −55-110°C

Linie próżniowe

Linie próżniowe

ok. 10 stanowisk do pracy w atmosferze gazu obojętnego wyposażonych w linie próżniowo-argonowe/azotowe

Oferujemy współpracę w następujących obszarach:

  • wyznaczanie struktur związków chemicznych w postaci krystalicznej metodą rentgenowskiej analizy strukturalnej
  • pomiary widm UV-Vis oraz NMR w roztworach
  • pomiary widm FT-IR w ciele stałym (mikroskop, diamentowa przystawka ATR) oraz w roztworach
  • syntezy wrażliwych na tlen i wodę związków metaloorganicznych, fosforoorganicznych i innych z wykorzystaniem linii próżniowo-argonowych

W chwili obecnej współpracujemy m.in. z Wydziałem Farmacji GUMed w Gdańsku, Wydziałami Chemii UG w Gdańsku, UAM w Poznaniu, UWr we Wrocławiu, UMCS w Lublinie, Instytutem Chemii UJK w Kielcach, UFPE Recife w Brazylii, Karlsruhe Nano Micro Facility, Institut für Nanotechnology, Institut für Anorganische Chemie w Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe (Niemcy), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) oraz Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici – ICCOM, Florencja (Włochy), Institut für Anorganische Chemie, Universität Stuttgart, Stuttgart (Niemcy), National High Magnetic Field Laboratory (NHFML), Tallahassee (USA), Department of Chemistry, University of Idaho, Moscow (USA).