O nas | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

O nas

Katedra Chemii Nieorganicznej (KChN) rozpoczęła swoją działalność w roku 1904 wraz z Koniglische Technische Hochschule Danzig utworzoną w Gdańsku za czasów Cesarstwa Pruskiego (do 1945 roku nazwa uczelni zmieniała się trzykrotnie).

Pierwszym kierownikiem Katedry został profesor Otto Ruff – wybitny specjalista w dziedzinie chemii fluoru, 13-krotnie nominowany do nagrody Nobla. W roku 1945, po przekształceniu niemieckiej uczelni w polską szkołę wyższą, Politechnikę Gdańską, działalność KChN zaczął organizować od nowa profesor Włodzimierz Rodziewicz, absolwent Politechniki Warszawskiej (doktorant profesora Stefana Minca, kierownik KChN w latach 1945-1976).

Przez wiele lat dominującą tematyką badawczą w Katedrze była chemia związków krzemu, rozwinięta jako chemia związków krzemo-siarkowych przez profesora Wiesława Wojnowskiego (doktorant profesora Rodziewicza, kierownik KCHN w latach 1989-2003). Od momentu zakupu pierwszego dyfraktometru monokrystalicznego z inicjatywy profesora Wojnowskiego (1996) w Katedrze rozwijane są również intensywnie badania strukturalne.

Wszystkie osoby zainteresowane historią katedry Chemii Nieorganicznej zapraszamy do lektury artykułów zamieszczonych w zakładce historia i zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez profesora Wojnowskiego we współpracy z emerytowanym pracownikiem KChN, krystalografem mgr. inż. Antonim Konitzem (wykład jubileuszowy z okazji 85 rocznicy urodzin profesora Wojnowskiego).

Od roku 2017 Katedrą Chemii Nieorganicznej kieruje profesor Anna Dołęga (doktorantka profesora Jerzego Konopy KTLiB, post-doc w KChN w zespole profesora Wojnowskiego).

Aktywną działalność naukową w Katedrze prowadzi kilka zespołów badawczych:

  • Prof. dr hab. inż. Anna Dołęga, dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk i dr hab. Katarzyna Kazimierczuk rozwijają tematykę związków krzemosiarkowych w połączeniu z chemią koordynacyjną metali przejściowych, wywodzącą się z badań zapoczątkowanych przez profesor Barbarę Becker (doktorantka profesora Wojnowskiego, Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej w latach 2009-2017).
  • Dr hab. inż. Rafał Grubba i dr inż. Łukasz Ponikiewski prowadzą badania w dziedzinie niskowalencyjnych związków fosforu, zainicjowaną w Katedrze Chemii Nieorganicznej przez profesora Jerzego Pikiesa (doktorant profesora Wojnowskiego, Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej w latach 2003-2009).
  • Grupa badawcza prof. dr. hab. inż. Jarosława Chojnackiego (doktorant profesor Barbary Becker) rozwija badania w dziedzinie chemii strukturalnej obejmującą analizę słabych oddziaływań międzycząsteczkowych oraz wpływu tych oddziaływań na wybrane właściwości ciał stałych.

Wszystkie grupy badawcze KChN korzystają z technik instrumentalnych dostępnych w Katedrze.

Zapraszamy do zwiedzania naszej strony oraz do kontaktu i współpracy z nami.