Katedra Chemii Nieorganicznej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Chemii Nieorganicznej

Aktualności

 • 2021-12-08

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 10 grudnia o godzinie 13:15 przez platformę MS Teams. Wystąpienie pod tytułem: "Heteroleptyczne tri-tert-butoksysilanotiolany kadmu" zaprezentuje dr inż. Daria Kowalkowska-Zedler Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w Seminarium Katedralnym jest...

 • 2021-12-01

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 3 grudnia o godzinie 13:15 przez platformę MS Teams. Wystąpienie pod tytułem: "Trifosfinoborany - synteza, struktura i reaktywność" zaprezentuje dr inż. Anna Ordyszewska Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w Seminarium Katedralnym jest...

 • 2021-10-27

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 29 października o godzinie 13:15 w sali 112 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Nowe silanotiolanowe kompleksy srebra(I) z diaminami" zaprezentuje inż. Karolina Gutmańska Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w Seminarium Katedralnym jest...

 • 2021-10-20

  Konkurs MINIATURA 5

  Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Daria Kowalkowska-Zedler, otrzymała dofinansowanie w konkursie MINIATURA 5 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Zakwalifikowany do finansowania projekt "Badanie anizotropii magnetycznej oraz dynamiki relaksacji dla nowych heteroleptycznych silanotiolanów Co(II) o geometrii tetraedrycznej" będzie realizowany w okresie...