Chemia koordynacyjna

Aktualności

 • 2023-12-06

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 08.12.2023

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 8 grudnia o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Hiszpańska przygoda z koniugatami kwasu foliowego i związkami typu PROTAC" zaprezentuje dr inż. Mateusz Daśko Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w...

 • 2023-11-30

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 01.12.2023

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 1 grudnia o godzinie 9:15 w sali 121a ChA. Wystąpienie pod tytułem: "ChatGPT w zadaniach z chemii ogólnej. Jak zadać pytanie, żeby znaleźć rozwiązanie?" zaprezentuje dr inż. Andrzej Okuniewski Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii...

 • 2023-11-22

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 24.11.2023

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 24 listopada o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Związki pierwiastków grup głównych z ligandami karbenowymi" zaprezentuje Pan Tomasz Wojnowski dyplomant dr hab. inż. Rafała Grubby Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii...

 • 2023-11-15

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 17.11.2023

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 17 listopada o godzinie 9:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Tiazolo[5,4-d]tiazole jako nowe materiały w elektronice organicznej" zaprezentuje mgr inż. Karolina Gutmańska Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w Seminarium...

 • 2023-08-03

  Bartosz Cieśla beneficjentem programu RADIUM

  Bartosz Cieśla, student TCh II stopnia, uzyskał finansowanie projektu pt: "Projektowanie i synteza nowych prekursorów materiałów luminescencyjnych na bazie silanotiolanowych kompleksów cynku i kadmu" w ramach programu Radium Learning Through Research Programs organizowanym przez Politechnikę Gdańską, realizującego zadania programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia...

 • 2023-05-26

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 29.05.2023

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w poniedziałek 29 maja o godzinie 11:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "New twists in an old tale: recent annotations to the chemistry of classic phosphorus nucleophiles" zaprezentuje Prof. Dr. Dietrich Gudat  z Uniwersytetu w Stuttgarcie Dla pracowników...

 • 2023-05-12

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 15.05.2023

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w poniedziałek 15 maja o godzinie 11:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Niemetaliczne sfrustrowane kationy" zaprezentują dr hab. inż. Rafał Grubba i dr inż. Kinga Kaniewska-Laskowska Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w...

 • 2023-04-14

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 17.04.2023

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w poniedziałek 17 kwietnia o godzinie 11:15 w sali 119 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Wykorzystanie (Et2N)2P-P(SiMe3)Li w syntezie fosfanylofosfaalkenów?" zaprezentuje dr inż. Aleksandra Ziółkowska Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w...