Katedra Chemii Nieorganicznej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Chemii Nieorganicznej

Chemia koordynacyjna

Aktualności

 • 2022-01-11

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 14.01.2022

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 14 stycznia o godzinie 13:15 przez platformę MS Teams. Wystąpienie pod tytułem: "Badania strukturalne z zastosowaniem NoSpherA2 na przykładzie nowej serii benzoilotiomoczników i ich kompleksów" zaprezentuje dr inż. Damian Rosiak Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii...

 • 2021-12-16

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 17 grudnia o godzinie 13:15 przez platformę MS Teams. Wystąpienie pod tytułem: "Synteza i charakterystyka strukturalna kompleksów kobaltu(II) z 3-aminopirydyną" zaprezentuje mgr inż. Magdalena Siedzielnik Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w...

 • 2021-12-08

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 10 grudnia o godzinie 13:15 przez platformę MS Teams. Wystąpienie pod tytułem: "Heteroleptyczne tri-tert-butoksysilanotiolany kadmu" zaprezentuje dr inż. Daria Kowalkowska-Zedler Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w Seminarium Katedralnym jest...

 • 2021-12-01

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 3 grudnia o godzinie 13:15 przez platformę MS Teams. Wystąpienie pod tytułem: "Trifosfinoborany - synteza, struktura i reaktywność" zaprezentuje dr inż. Anna Ordyszewska Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w Seminarium Katedralnym jest...

 • 2021-10-27

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 29 października o godzinie 13:15 w sali 112 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Nowe silanotiolanowe kompleksy srebra(I) z diaminami" zaprezentuje inż. Karolina Gutmańska Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w Seminarium Katedralnym jest...

 • 2021-10-20

  Konkurs MINIATURA 5

  Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Daria Kowalkowska-Zedler, otrzymała dofinansowanie w konkursie MINIATURA 5 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Zakwalifikowany do finansowania projekt "Badanie anizotropii magnetycznej oraz dynamiki relaksacji dla nowych heteroleptycznych silanotiolanów Co(II) o geometrii tetraedrycznej" będzie realizowany w okresie...

 • 2021-10-13

  Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

  Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej, które odbędzie się w piątek 15 października o godzinie 13:15 w sali 112 ChA. Wystąpienie pod tytułem: "Charge Density Studies − podstawy" zaprezentuje dr inż. Andrzej Okuniewski. Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy.

 • 2021-05-07

  Nowe logo KChN

  Pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej wybrali nowe logo. W dniu 7 maja 2021, podczas cotygodniowego zebrania katedralnego, pracownicy KChN wybrali nowe logo katedry. Wygrała propozycja dr. inż. Andrzeja Okuniewskiego. Nowe logo, po opracowaniu przez profesjonalnych grafików pojawi się na stałe na stronie Katedry.