Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 15.12.2023 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-12-15

Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 15.12.2023

logo

Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej,
które odbędzie się w piątek 15 grudnia o godzinie 9:15 w sali 119 ChA.

Wystąpienie pod tytułem:

"Projektowanie materiałów katalitycznych na bazie jonów metali przejściowych
z ligandami O,N,S-donorowymi oraz ich zastosowanie w procesach oligo-
i polimeryzacji olefin"

zaprezentuje

dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG
Kierownik Pracowni Materiałów i Procesów Katalitycznych UG

Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej
udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy
.

32 wyświetleń