Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 12.06.2024 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-11

Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej 12.06.2024

logo

Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej,
które odbędzie się w środę 12 czerwca o godzinie 9:15 w sali 119 ChA.

Wystąpienie pod tytułem:

"Właściwości strukturalne, spektralne i magnetyczne
heteroleptycznych silanotiolanów kobaltu(II) z pochodnymi pirydyny
i pirymidyny"

zaprezentuje

dr inż. Daria Kowalkowska-Zedler

Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej
udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy

5 wyświetleń