Prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński

Kierownik

Katedry Chemii Organicznej

Head of Department of Organic Chemistry

 

 

 

Kierownik Katedry Chemii Organicznej / Head of Department of Organic Chemistry:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński

Katedra Chemii Organicznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
Chemia "A"
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 GDANSK
POLAND

Department  of Organic Chemistry
Faculty of Chemistry
Gdańsk University of Technology
Chemistry  "A"
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 GDAŃSK
POLAND

 

Telefon / Phone
+48 58 347-15-28
+48 58 347-20-23