Badania i aparatura | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Badania i aparatura

Badania naukowe Katedry Chemii Organicznej mieszczą się w trzech nurtach tematycznych:

  1. chemia supramolekularna, inżynieria kryształu – projektowanie i konstruowanie uporządkowanych faz stałych jako nowych materiałów o pożądanych właściwościach mechanicznych, optycznych czy też magnetycznych;
  2. stereochemia i synteza związków organicznych o pożądanych, zdefiniowanych właściwościach biologicznych – synteza pochodnych muramylopeptydów jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych, biologicznie czynnych związków fosforoorganicznych, potencjalnych inhibitorów enzymatycznych oraz ich nanonośników;
  3. elementy tzw. „zielonej chemii” – opracowywanie przyjaznych dla środowiska metod syntezy związków organicznych o różnej strukturze, synteza związków o charakterze cieczy jonowych czy struktur fosforenowych będących alternatywą dla układów grafenowych.

Opis badań wszystkich pracowników znajduje się tutaj.


Aparatura badawcza Katedry Chemii Organicznej znajduje się tutaj.