Aparatura badawcza | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aparatura badawcza

Chromatograf typu Flash

Chromatograf BUCHI Flash Pure C-815 służący do oczyszczania i separacji związków chemicznych.

Zestaw HPLC (Agilent 1260)

Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej służący do rozdziału i badania czystości związków chemicznych.

Zestaw HPLC (Agilent 1290)

Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej służący do rozdziału i badania czystości związków chemicznych.

Młyn kulowy

Młyn kulowy przeznaczony do mielenia i homogenizacji próbek, a także przeprowadzania reakcji chemicznych bez udziału rozpuszczalnika.

Polarymetr

Polarymetr służący do pomiaru skręcalności optycznej roztworów związków chiralnych.

System próżniowy

Zestaw składający się z pompy próżniowej oraz coolera (chillera) pozwalający na suszenie substancji bądź destylację pod zmniejszonym ciśnieniem.